GREGOROVIUS MICHAEL CARL

Gdańsk 1786 - 1850 Gdańsk

Malarz - artysta plastyk. Syn kupca gdańskiego, ojciec wielu dzieci w tym trzech synów artystów: Georga Ferdinanda, Carla Theobalda oraz Wilhelma Eduarda Gregorovius. Uczył się od 1804 roku w Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych u Johanna A. Breysiga. Był wiernym mieszkańcem Gdańska , któremu poświęcił gros swej twórczości i wrażliwym na los miasta artystą.

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Przygotowuję opracowanie twórczości gdańskich artystów, rodziny Gregorovius - Michael Carl ojciec i trzej synowie Carl Theobald (Gdańsk 1818 - po 1851), Wilhelm Eduard (Gdańsk 1819 - 1849 Gdańsk), Georg Ferdinand (Gdańsk 1822 - 1845 Gdańsk), w postaci katalogu prac: obrazów olejnych i prac na papierze - wykonanych w technice akwareli i gwaszu a także rysunków oraz grafik, przeto zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli: osób prywatnych posiadających dzieła gdańskich artystów a także do antykwariatów, galerii oraz domów aukcyjnych o współpracę by powstające opracowanie było możliwie najbardziej kompletne.

Wszelkie informacje oraz dane osobowe dotyczące własności prac pozostaną poufne i nie zostaną udostępnione jeśli nie będzie wyrażonej odnośnie tego zgody właścicieli.

Kontakt
Gregorovius

Sehr geehrte Damen und Herren,

um das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis der Gemälde und Arbeiten auf Papier von der aus Gdańsk/Danzig stammenden Künstlerfamilie Gregorovius – des Vaters Michael Carl und seiner drei Söhne Carl Theobald (Gdańsk 1818 - nach 1851), Wilhelm Eduard (Gdańsk 1819 - 1849 Gdańsk), Georg Ferdinand (Gdańsk 1822 - 1845 Gdańsk) – so vollständig wie möglich zu erstellen, wäre ich für Hinweise von Besitzern, Kunsthändlern, Auktionshäusern und Galerien zum Verbleib weiterer Werke dankbar.

Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Kontakt
Gregorovius

Ladies and Gentlemen

in order to complete catalogue raisonné of the works of the most eminent painters from Gdańsk/Danzig, family Gregorovius - Michael Carl - father and his sons: Carl Theobald (Gdańsk 1818 - after 1851), Wilhelm Eduard (Gdańsk 1819 - 1849 Gdańsk), Georg Ferdinand (Gdańsk 1822 - 1845 Gdańsk), I kindly request for the cooperation: owners, art dealers, galleries and auction houses to provide me with information of paintings, watercolours, drawings and prints by the artists.

All personal information concerning ownership of works will remain strictly confidential and will not be used or disclosed without respect of agreement and consent.

Contact
Gregorovius

Kontakt / Contact

Jan Leszczyłowski, Sopot Polska